Palestina

SV vil at Norge tar en lederrolle i å bekjempe okkupasjon og undertrykking, uansett hvor det forekommer i verden. Vi støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og undertrykkelse, og for en rettferdig fredsløsning.

SV vil: