Overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt når man er alene om omsorgen for barn. Den har blant annet gitt aleneforsørgere mulighet til å utdanne seg til en trygg jobb med forutsigbar inntekt og en arbeidstid som passer med familielivet. 

SV vil styrke overgangsstønaden og reversere tidligere innstramminger av ordningen, slik at den igjen legger til rette for at flere aleneforsørgere kan få mulighet til å ta utdanning og komme i arbeid, og kan gi barna sine en trygg oppvekst uten fattigdom.  

SV vil: