Overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt når man er alene om omsorgen for barn. Den har blant annet gitt aleneforsørgere mulighet til å utdanne seg til en trygg jobb med forutsigbar inntekt og en arbeidstid som passer med familielivet. Ordningen med overgangsstønad har vært gjenstand for flere innstramminger de siste årene. Aktivitetskravet i ordningen har blitt strengere også for de med de minste barna. Endringen skulle få flere aleneforeldre i jobb. I stedet ble flere alenemødre sosialhjelpsmottakere etter innstrammingene. Da aktivitetskravet ble utvidet til å omfatte aleneforeldre med en ettåring, var det flere som ble rammet av en for kort frist for å gjøre ferdig et utdanningsløp.

SV vil styrke overgangsstønaden og reversere innstrammingene av ordningen, slik at den igjen legger til rette for at flere aleneforsørgere kan få mulighet til å ta utdanning og komme i arbeid, og kan gi barna sine en trygg oppvekst uten fattigdom.  

SV vil: