NAV

Arbeid gir økonomisk trygghet. Derfor må folk som blir syke, permitteres eller mister jobben sikres inntekt og raskere helsehjelp. NAV må være tilgjengelig for folk som har behov for bistand. Det er positivt at det digitale NAV blir godt utbygd for de som kan nyttiggjøre seg av det, men det kan ikke erstatte hjelp og veiledning fra ansatte for de som trenger det. Folk som mister arbeid og helse må sikres anstendig inntekt. SV ønsker å heve inntekten for arbeidsløse med lav lønn og sørge for et nivå på økonomisk sosialhjelp som det er mulig å leve av. Dårlig råd gir dårligere helse og øker avstanden til arbeidslivet.

SV jobber for et arbeidsliv for alle. I dag opplever mange at det ikke er rom for dem i arbeidslivet. Vi kan ikke akseptere at det finnes så mange ledige hender med arbeidslyst samtidig som vi har mange uløste oppgaver. Tiltak gjennom NAV som skal lede til arbeid må kvalitetssikres og være reelt individtilpasset slik at flere kan få bistand til å komme ut i jobb.

SV vil