Musikk

Norske kunstnere produserer film, skuespill og musikk i verdensklasse. Hvert år er norsk kunst i disse sjangrene representert på de mest prestisjetunge festivalene og hørt og sett av millioner i Norge og utlandet. For å ivareta og styrke det norske film-, teater- og musikkmiljøet ønsker SV en aktiv kulturpolitikk som legger til rette for kunstnere og publikum. Norsk film, teater og musikk er avhengig av solid og forutsigbar statlig støtte for å kunne vokse og gi et tilbud av høy kvalitet.

Kunstnerøkonomien må styrkes kraftig. Dyrtid og ettervirkninger av koronaepidemien krever en egen innsats og oppfølging.

SV vil