Musikk

Norske kunstnere produserer film, skuespill og musikk i verdensklasse. Hvert år er norsk kunst i disse sjangrene representert på de mest prestisjetunge festivalene og hørt og sett av millioner i Norge og utlandet. For å ivareta og styrke det norske film-, teater- og musikkmiljøet ønsker SV en aktiv kulturpolitikk som legger til rette for kunstnere og publikum. Norsk film, teater og musikk er avhengig av solid og forutsigbar statlig støtte for å kunne vokse og gi et tilbud av høy kvalitet.

Kunstnerøkonomien må styrkes kraftig. Konsekvensene av koronaepidemien krever en egen innsats og oppfølging, også etter at samfunnet har åpnet opp.

SV vil