Monarki

SV mener at i et demokrati bør ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv og mener derfor det er riktig å erstatte dagens monarki med en president valgt av folket, altså en republikk.

Republikk er i dag den mest vanlige styreformen i verden. SV ønsker å endre Grunnloven, slik at også Norge får et statsoverhode som er valgt – en president – som erstatter for dagens kongehus. Siden dette er en stor endring ønsker SV at en overgang til republikk må innføres etter en grundig utredning av ulike former for republikkstyre. Deretter bør Stortinget innstille på en modell, som legges ut på en folkeavstemning. Republikk innføres da dersom det er et flertall for å innføre styreformen.

SV vil