Landbruk

SV vil bevare og styrke det norske landbruket og legge til rette for matproduksjon over hele landet. Norge skal produsere bærekraftig, og miljøvennlig mat, og andelen økologisk mat skal øke. Landbruket bidrar til spredt bosetting og livskraftige bygder i hele landet. SV vil prioritere små og mellomstore bruk.

Verdens landbruksproduksjon er i rask endring på grunn av både befolkningsvekst, klimaendringer og krigen i Ukraina. I en slik situasjon er det ekstra viktig at alle arealer som brukes til matproduksjon ivaretas og ikke gror igjen.

Kyr på jordet, Illustrasjon

SV vil: