Lærere

For at barn i barnehagen skal utvikle seg og være trygge trengs kompetente barnehagelærere med gode forutsetninger til å kunne ivareta barnas behov. Det samme gjelder for skolen. Elever må ha et sterkt lag og tilstrekkelige fagpersoner rundt seg for å lykkes. SV vil styrke barnehagelærernes og lærernes metodeansvar og sørge for at de har tid til å følge opp barna og elevene og utvikle det pedagogiske arbeidet. En viktig forutsetning for dette er flere spesialpedagoger, assistenter og barne- og ungdomsarbeidere.

Lærer. Illustrasjon

SV vil: