Kunstnerpolitikk

Et rikt og variert kunst- og kulturliv er avhengig av skaperne og utøverne av kunsten. Utøverne og skaperne skal kunne leve av kunsten uavhengig av klassebakgrunn.

SV mener vi må legge til rette for en kunstnerpolitikk der kunstnerne får forutsigbare rammer og flere stipender. Det må være enklere å bli ansatt i trygge forhold. Kunstnerrepresentasjon må sikres i stipendkomiteer og lignende.

SV vil