Kunstig intelligens

Maskinlæringsalgoritmer og kunstig intelligens brukes i stadig større grad i de digitale systemene som finnes overalt i verden rundt oss. De store teknologiselskapene styrer utviklingen, uten nok regulering fra myndighetene. Utformingen av algoritmene tilpasses alltid mest mulig profitt, uten hensyn til brukerne, og har ført til polarisering og økte utfordringer med mental helse.

De nyeste verktøyene er basert på store modeller med data hentet fra internettet. De skaper nytt innhold ved å analysere og plagiere dataen. Slike modeller er godt egnet til å skape falskt innhold, dette er et alvorlig problem for folks evne til å forstå virkeligheten. Algoritmene som styrer sosiale medier legger til rette for konspirasjonsteorier, og med enda mer falskt innhold blir problemet bare bli verre.

Teknologien legger også press på flere yrkesgrupper. For å maksimere profitt søker mange firmer etter å erstatte mennesker med programvare. Innenfor serviceyrker har dette gjerne endt med at tjenestene som tilbys blir av mye lavere kvalitet, så både de som bruker tjenesten og arbeidere blir skadelidende.

Kunstig intelligens kan være en nyttig teknologi, men det avhenger at at demokratiet tar kontroll over retningen.

SV vil: