Gjeld og inkasso

SV har som mål å bidra til at færre skal ta opp gjeld de ikke kan betjene, og at flere kan klare å betale ned den gjelden de har pådratt seg. Det man ser i dag, er at mange får uforholdsmessige store krav på grunnlag av mindre beløp. Det finnes ikke gode begrunnelser for at et lite krav skal fordoble eller mangedoble seg på kort tid. Dette får også ofte som konsekvens at lånet blir uhåndterlig for dem som sliter med høy gjeld eller sosiale problemer fra før. Spesielt blir dette et problem når aktører driver aggressiv inndrivelse, uten særlig rom for skjønn verken når det gjelder den enkeltes livssituasjon eller størrelsen på kravet. SV vil ha en mer rettferdig og håndterlig inndrivelse av gjeld og konkrete tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller.   

SV vil: