Gjeld og inkasso

SV har som mål å bidra til at færre skal ta opp gjeld de ikke kan betjene, og at flere kan klare å betale ned den gjelden de har pådratt seg. Det man ser i dag, er at mange får uforholdsmessige store krav på grunnlag av mindre beløp. Dyrtiden merkes for mange i at antall inkassosaker nå øker. Det finnes ikke gode begrunnelser for at et lite krav skal fordoble eller mangedoble seg på kort tid.

Nordmenn betaler opptil 50 ganger mer i inkassosalærer enn folk gjør i Sverige og Finland. Dette får ofte som konsekvens at lånet blir uhåndterlig for dem som sliter med høy gjeld eller sosiale problemer fra før. For skyldnerne og samfunnet blir inkassobransjen altså en dyr affære. Det offentlige tar regningen for nedsatt yrkesdeltagelse, helseproblemer og sosiale stønader. SV vil ha en endring i inkassosystemet som gir en mer rettferdig og håndterlig inndrivelse av gjeld, med konkrete tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller.

Den globale gjeldskrisen ble under pandemien forsterket, og situasjonen forverres i den globale dyrtiden vi nå ser. Det betyr at land må bruke mer på å betale ned utenlandsgjeld enn på offentlig velferd eller å imøtegå klimaendringene som skyller over dem. SV mener dette er urettferdig og krever gjeldsslette for flere land.

SV vil: