Friluftsliv

Friluftsliv er svært viktig for mange menneske i Norge. Gjennom friluftslivet vert folk glad i naturen, og det er bra for folkehelsa. Det offentlege må derfor legge til rette for at alle som ønskjer det, skal ha god tilgang til naturen. SV ønskjer derfor ein aktiv friluftslivspolitikk der bevaring av viktige friluftslivsområder,
tilrettelegging for alle og utvekling av attraktive aktivitetstilbod settes høyt

Allemannsretten er eit viktig prinsipp i Norge. Han sikrer folk rett til et aktivt friluftsliv. SV har derfor fremmet forslag om at allemannsretten skal grunnlovsfestast. For å ha et godt friluftsliv med rike opplevingar er vi nøydd til å ta vare på naturen, fordi det er grunnlaget for friluftslivet.

SV vil:

Emner