Forskning

SV vil sikre et tilgjengelig og fleksibelt utdanningstilbud med høy kvalitet og fri forskning som bidrar med kunnskap til et bedre samfunn.

Universitets- og høgskolesektoren skal utdanne studenter, produsere ny innsikt og forståelse og være et korrektiv i samfunnsdebatten. Det er positivt om akademisk forskning også bidrar til verdiskapning i næringslivet. De store spørsmålene og utfordringene i vår tid avhenger av ny vitenskapelig innsikt og nye løsninger. SV vil ha faglig sterke forsknings- og utdanningsinstitusjoner med gode rammebetingelser for både ansatte og studenter. Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter må gis økte basisbevilgninger, handlingsrom og tillit.

Kunnskapen blomstrer. Illustrasjon.

SV vil:

Emner