Forskning

SV vil sikre et tilgjengelig og fleksibelt utdanningstilbud med høy kvalitet og fri forskning som bidrar med kunnskap til et bedre samfunn.

Universitets- og høgskolesektoren skal utdanne studenter, produsere ny innsikt og forståelse og være et korrektiv i samfunnsdebatten. Det er positivt om akademisk forskning også bidrar til verdiskapning i næringslivet. De store spørsmålene og utfordringene i vår tid avhenger av ny vitenskapelig innsikt og nye løsninger. SV vil ha faglig sterke forsknings- og utdanningsinstitusjoner med gode rammebetingelser for både ansatte og studenter. Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter må gis økte basisbevilgninger, handlingsrom og tillit.

Mental helse, kvinne med glad hjerne som vannes med vannkanne. illustrasjon som er vanskelig å beskrive skriftlig

SV vil:

Emner