Folkehelse

SV mener alle skal ha et like godt helsetilbud, uansett hvor du kommer fra eller hvor mye du tjener. Vi vil ha et samfunn der det er enkelt å være i bevegelse og leve et sunt liv, og der alle får rask hjelp når de trenger det.

Vi vil ha et samfunn som hjelper folk før problemene blir store og alvorlige. Det betyr sterke og gode nærmiljøer, det betyr helsestasjoner som er åpne og tilgang på friluftsområder. Det betyr et velferdssamfunn som stiller opp når du har behov for det.   

SV vil kjempe mot urettferdige helseforskjeller og legge til rette for likeverdige tilbud. Folk som har kroniske sykdommer, psykiske lidelser, livsstilsykdommer, opplever vold eller har andre utfordringer skal kunne få hjelp til å leve best mulige liv i sine nærmiljø.

SV vil