EØS-avtalen

SV jobber for et arbeidsliv med trygge rammer, medbestemmelse og små lønnsforskjeller. Til nå har den norske modellen, i form av trepartssamarbeidet mellom arbeiderne, arbeidsgiverne og staten, bidratt til å gi oss et bedre arbeidsliv. For SV er det viktig at vi skal få bestemme selv hva slags arbeidsliv vi vil ha. Vi aksepterer ikke at norske lønns- og arbeidsvilkår bestemmes av byråkrater i Brussel.

SV mener at EØS-avtalen bør erstattes med en bred handels- og samarbeidsavtale med EU, som sikrer både gode handelsbetingelser og grunnleggende demokratisk påvirkning og kontroll. Så lenge EØS-avtalen består, må reservasjonsretten tas aktivt i bruk av norske myndigheter. Særlig viktig er det å hindre at EU-domstolens mange kjennelser om avregulering av arbeidsmarkedet får effekt i Norge.

SV vil

Emner