Dyrevelferd

SV mener dyrevelferd er et viktig verdispørsmål. Selv om norsk dyrevelferd er bedre enn mange andre land har flere avsløringer de siste årene vist at innsatsen på området må styrkes. Dyr skal få ivaretatt sine naturlige behov og leve gode liv. I dag ser vi dyr som ales opp under uverdige forhold, fordi mål om å tjene penger trumfer målet om god dyrevelferd. Gode økonomiske rammebetingelser for og blant bønder er viktig for å sikre god dyrevelferd. 

Forbrukere ønsker også god dyrevelferd, og må kunne ha tillit til at dyrevelferden i kjøtt- og fiskeproduksjonen er god. Tilliten mellom produsenter, Mattilsyn og forbrukere må styrkes.  

SV vil: