Bioteknologi

Bioteknologi gir mange muligheter til beste for mennesket. Det gir oss ny kunnskap om årsaker til sykdom, bedre behandling og mer effektive medisiner. Men det gjør også at vi må ha klare grenseoppganger for hvilken informasjon vi skal hente ut, og hva vi skal anvende informasjonen til.

Ved å sikre gravide god informasjon om eget foster og helse bidrar vi til bedre helse. I noen tilfeller har vi også åpnet opp for endringer der spørsmålet ikke er knyttet til teknologi, som når det kommer til assistert befruktning for enslige.

SV ønsker ikke et sorteringssamfunn der enkelte egenskaper blir favorisert. Samtidig ønsker vi ikke å sette så strenge grenser at vi går glipp av viktig informasjon som kan redde liv. I 2020 ble det gjort en rekke endringer i Bioteknologiloven, som SV støttet. Mange av vedtakene ble innført med strenge begrensninger.

SV fikk sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp gjennomslag for blant annet disse endringene

Med altruistisk eggdonasjon menes at kvinnen kompenseres en sum for utgifter og jobbfravær, men at det ikke skal kunne regnes som en ekstra inntekt. Det må også sette strenge kriterier for hvem som kan donere egg med tanke på alder og helse.

SV vil