Arkitektur

SV ønsker en aktiv politikk for å sikre gode hjem for folk og byer det er godt å leve i. Det er et mål at flest mulig skal eie sin egen bolig, da skal den også være god å bo i, og byen gi et godt rom å være i.

I dag domineres utbygging og utvikling av byrom og nye boliger i for stor grad av utbyggers behov for å tjene penger. SV ønsker en mer aktiv arkitektur- og boligpolitikk. Kravene til miljø, og gjenbruk må styrkes betraktelig. I stedet for å rive, bør det i mye større grad stilles krav til gjenbruk og miljøvennlige materialer.

Ved å stille tydelige krav til bokvalitet, materialer, uterom, miljø og estetiske kvaliteter, gis det også rom for en mer variert arkitektur og større spillerom for arkitekter som ønsker å tilføre noe nytt. Derfor mener vi kommune og stat må ha nødvendig kompetanse og mulighet til å stille krav ved anbud og regulering, slik at vi får gode bygg og gode byrom. Den arkitekturfaglige kompetansen må styrkes ved utlysninger, slik at det legges til rette for nyskaping og rom for varierte løsninger.

Å ta vare på historiske bygg, og sikre gjenbruk av disse kan være viktig i både av hensyn til miljø, økonomi og estetiske kvaliteter og god bruk. SV tok en rekke initiativ for å sikre at Y-blokka ikke skulle rives, og jobber nå for å beholde Ullevål sykehus. I arbeidet med det nye regjeringskvartalet og etablering av nytt sykehus på Gaustad ser vi at det legges opp til svært dyre bygninger i Oslo, som ikke er godt nok utredet og begrunnet.

SV vil