Arbeidsledighet

SVs mål er arbeid til alle. Norge trenger alle hoder og hender som kan jobbe i årene som kommer. Bare i kommunene trengs flere titalls tusen årsverk de neste årene, og særlig trengs det folk i helsesektoren, bygg og anlegg, i barnehager og skoler. En av de viktigste jobbene fremover er å sørge for arbeid til alle, og den er viktigere enn noen gang. 

Koronakrisen har rammet store deler av norsk arbeidsliv hardt og gitt den største arbeidsløsheten i Norge siden krigen. De hardest rammede av nedstenging er lavtlønte i privat sektor, de med lavest utdanning, lavinntektsfamiliebakgrunn, og kvinner, som i høyest grad har blitt permittert under krisen. SV har møtt krisen med krav til bedre og mer rettferdige ordninger for å trygge økonomien til arbeidsledige, permitterte og bedriftene som er rammet av nedstenging og smitteverntiltak. For å forhindre langsiktig ledighet er det nødvendig med en skikkelig satsing på tiltak som kan skape flere arbeidsplasser, oppfølging og kvalifisering for de som står på utsiden og krav om seriøsitet i arbeidslivet.

Det er mange som i dag står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og har sin inntekt fra ulike velferdsytelser. Det må ses på som en sentral oppgave å få til en omstilling som inkluderer de som har mulighet til å jobbe. For å sikre nok arbeid til alle og en bærekraftig utvikling vil vi i framtida også i større grad måtte dele på arbeidet. Med forventet nedgang i aktiviteten innenfor petroleum, må vi både vi legge til rette for nye oppdrag for alle de som i dag jobber i næringen, og satsing på ny industri.

SV vil: