Temakvelder med Øyer SV

Publisert av: Stine Solvoll Navarsete Publisert: 09. april 2024
Oppdatert: 09. april 2024
Lesetid: ca. 2 min

Lokallag: Øyer SV

Lokallagsleder Niklas Aas Skovdahl forteller om ideen bak temakveldene:

Økt oppslutning ved lokalvalget i fjor høst ga en ny giv i lokallaget vårt. Vi hadde et ønske om å aktivisere nye medlemmer og listekandidater, men også å vekke interesse hos andre som er opptatt av de samme sakene som vi er.

Vi ønsket rett og slett å løsrive oss litt fra sakslista til kommunestyret og sette vår egen agenda. Det pågår mange viktige debatter der ute, som det også er avgjørende at vi tar lokalt, fordi de får betydning for hverdagen vår enten direkte eller indirekte.

I starten av desember bestemte vi oss for å arrangere 4 temakvelder i løpet av vinteren/våren 2024, ut ifra hva vi tenkte vi hadde kapasitet til. Vi bestemte temaene først og fortsatte planleggingen og gjennomføringen parallelt utover vinteren. Vi landet på disse temaene:

Temakveldene har blitt gjennomført i litt ulik form, men dialog har vært et viktig nøkkelord. I februar inviterte vi for eksempel tillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet til å si litt om hvordan de opplever skolehverdagen, i tillegg til våre egne innledere på temaet. Sånn bygger vi også gode allianser og samarbeid lokalt. I mars fikk både LO Innlandet og hjelpeorganisasjonen Opplandshjelpen si litt om hvordan de merker dyrtiden i sitt virke. Samtidig har publikum fått stille spørsmål og reflektere underveis.

Slik planla vi arrangementene:

Oppslutningen om temakveldene har vært veldig bra. Vi har fått besøk av både nabo-lokallag, medlemmer fra områder uten lokallag og andre interesserte. Å være tydelig på at man ikke trenger å være SV-medlem for å komme, og å velge et lokale som er tilgjengelig har vært suksessfaktorer. Vi valgte det lokale biblioteket vårt.

I tillegg til gode diskusjoner har vi fått mange gode innspill vi kan ta opp internt i partiet og i kommunen vår. Til høsten satser vi på å fortsette med nye temaer.

Se bilder under fra selve temakveldene og plakatene som ble laget: