SV forandrer samfunnet: Mer rettferdig fordeling, bedre miljø

Publisert av: Martin Grüner Larsen Publisert: 22. juni 2023
Oppdatert: 22. juni 2023
Lesetid: ca. 3 min

Lokale målinger viser at SV ligger an til å gjøre sitt beste lokalvalg på 20 år og partiet stiller med flere lister enn ved forrige kommunevalg. SV vil sikre rettferdig fordeling og bedre velferd, og være en garantist for grønn omstilling, klimakutt og bevaring av natur der vi vinner posisjoner.   

– Der SV får tillit, bruker vi våre krefter på å styrke fellesskap og bekjempe økonomisk ulikhet i makt og rikdom. Det har vi vist gjennom forhandlinger på Stortinget. Og det har vi vist i landets lokalsamfunn, sier SV-leder Kirsti Bergstø, og legger til: Det har noe å si hvem som styrer.   

En fersk SIFO-rapport viser at stadig flere sliter med å få endene til å møtes, og antallet som trenger hjelp fra en matstasjon er doblet.  

– Jeg er dypt bekymra for at fattigdom og forskjeller biter seg fast. Men det er likevel et lyspunkt: Rapporten peker på en rekke målretta tiltak som SV har kjempa fram og som har hjulpet de som har minst, sier SV-leder Kirsti Bergstø.  

Økt sosialhjelp, bostøtte, barnetrygd, minstepensjon og ekstra utbetaling til uføre på minstesats er noe av det som ikke ville kommet på plass uten at SV hadde prioritert det i forhandlinger.  

I tillegg driver SV i opposisjon frem to viktige velferdsreformer, som gratis halvdagsplass på SFO – for at flere skal bli med på leken – og en tannhelsereform, der målet er lik tilgang til tannhelsetjenester, uansett hvor god råd de har, eller hvor de er i landet.  

– Jeg er også veldig glad for at vi har fått på plass et banebrytende gjennomslag i kampen for grønn og rettferdig omstilling, nødvendig skritt for å elektrifisere sokkelen gjennom havvind, økte statlige bidrag til kollektivprosjekter, mer til skogvern og storsatsning på solenergi, sier Bergstø.   

Vi skal bruke valgkampen til å utfordre Høyre på hvilke usosiale kutt de vil gjøre for å finansiere skattekuttene de lover, og på konsekvensene av det de selv vektlegger som en viktig valgkampsak: Å gi kommersielle krefter mer innpass i velferden.   

– Høstens valg er et viktig veivalg for velferden vår. For alle som trenger velferdstjenester og for alle som jobber innen velferden. Veivalget står mellom demokratisk styring av velferden, eller om private oppkjøpsfond, gjerne registrert i skatteparadis, skal slippe til, sier Bergstø.   

I årets lokalvalg stiller SV med liste i 244 kommuner, som er en fremgang på to lister mer enn i 2019.  Medlemsmassen er også rekordhøy på 16 500 medlemmer.  

– Aldri har vi gått inn i en valgkamp med så mange medlemmer, og vi har nå cirka 1 000 flere medlemmer enn den siste rekorden fra valgkampen i 2021, sier partisekretær Audun Herning.  

SV ligger ved inngangen til valgkampen an til det beste lokalvalget på 20 år. Ifølge snittet av kommunemålingene ligger vi nå på 7,5 prosent, og SV har bare vært over 7 prosent i tre tidligere lokalvalg.   

 – Vi har også framgang i de fire største byene, og i alle disse kan også SVs framgang være det som avgjør om det blir rødt eller blått styre, sier Herning.  

Les en gjennomgang av noen av SVs viktigste gjennomslag i 2022 og 2023 her.