SV og regjeringspartiene er enige om jordbruksoppgjøret

Publisert av: mathias.malmgren Publisert: 05. juni 2023
Oppdatert: 05. juni 2023
Lesetid: ca. 2 min
SV sikrer styrket selvforsyning og økt matproduksjon i Norge!

– Enigheten vi nå inngår med regjeringen gjør at vi styrker norsk selvforsyning. Globalt er jordbruket i krise, og klimaendringer og global uro gjør at vi trenger mer, ikke mindre, norsk matproduksjon. Det handler om nasjonal sikkerhet, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. 

– Med denne enigheten får vi gjenreist tollvernet, som er avgjørende for å sikre norsk matproduksjon i fremtiden. Tørken i Spania og krigen i Ukraina har vist oss hvor viktig norsk matproduksjon er for å sikre beredskapen i landet, fortsetter han.

– I tillegg har vi fått gjennomslag for at regjeringen må komme til Stortinget med en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon, som baserer seg på norske ressurser. Det er helt nødvendig for å øke selvforsyningen til 50 prosent, som Stortinget har satt som mål.

Sau på beite

Her er punktene SV har fått gjennomslag for i forhandlingene:

1. Stortinget ber regjeringen sikre norsk matberedskap og norsk matproduksjon gjennom et velfungerende tollvern, og at regjeringen i statsbudsjettet  for 2024 går fra krone til prosenttoll for enkeltprodukt for å sikre dette.

2. Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglaga, legge fram en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon basert på norske ressurser, og komme tilbake til Stortinget senest  i forbindelse med statsbudsjettet

3. Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, utrede hvordan bruk av datakart kan sikre høyere presisjon i tildeling av tilskuddsmidler og målrette arealtilskudd mot arealer som ligger brakk, som for eksempel et teigbasert tilskudd. Utredningen skal være klar før de ordinære jordbruksforhandlingene i 2024.

Mer info om tollvern:

Tollvernet skal sørge for at norske landbruksvarer vi har forutsetninger for å produsere selv ikke blir utkonkurrert av billig importert mat.

I dag er selvforsyningsgraden vår på rundt 40 prosent. Skal vi lykkes med å opprettholde eller øke denne, må all vår dyrkbare jord holdes i hevd. Da er myndighetene nødt til å beskytte norsk matproduksjon. Tollvernet har over tid stått på stedet hvil gjennom en toll på kroner, og importen har økt betydelig på en rekke varer. Nå skal det i stedet være toll på prosentandel av varekosten som vil gi bedre beskyttelse på en rekke varer.