SV har sikret gratis SFO til tusenvis av barn!

Publisert av: Runa Røed Publisert: 16. desember 2022
Oppdatert: 07. februar 2024
Lesetid: ca. 2 min
Barn leker på karussel. foto

SVs SFO-reform virker! I år går det rekordmange barn på SFO, etter at SV sikret gratis halvdagsplass for alle førsteklassinger i budsjettforhandlingene med regjeringa i fjor. SFO-deltagelsen har økt med elleve prosent på førstetrinnet, og vi har bare så vidt begynt.

– Dette viser at SVs innsats i budsjettforhandlingene for gratis SFO virker. Jeg er glad for å se at så mange ekstra familier får hjelp til å få hverdagen til å gå i hop, at alle barn får være med, og at familiene har spart titalls tusen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han er glad for at flere barn får bli med på leken, uavhengig av hvor mye foreldrene har å rutte med.

– Gratis SFO er en genial velferdsreform, som sikrer at barn blir venner uavhengig av hva foreldrene deres tjener og hvor de kommer fra, og takket være SV får snart andreklassingene også gratis halvdagsplass i SFO.

Han er klar på at gratis SFO for alle fremdeles er blant de viktigste sakene for SV:

– Dette er bare starten. Vi kjempet gjennom gratis SFO for førsteklasse i budsjettforhandlingene i fjor, og i høst var det andreklassingenes tur. Før valget lovte vi gratis halvdagsplass til alle i SFO-alder, og nå har vi vist i to runder at vi holder det vi lover.

Lysbakken er særlig stolt over å ha kjempet gjennom gratis SFO når SV tross alt endte utenfor regjering.

– Det er historisk at en stor velferdsreform drives gjennom av et parti i opposisjon. Gratis halvdagsplass i SFO fra første til fjerde trinn var SVs løfte i valgkampen, og nå har vi forhandlet inn de to første trinnene i de to første budsjettavtalene.

I fjor deltok 50217 førsteklassinger på SFO, i år har dette økt med 11,3% til 55897 barn.

60 716 barn går på førstetrinn i år, og 55897 førsteklassinger deltar på SFO.