Rettferdig fordeling i dyrtiden: SVs alternative statsbudsjett 2023

Publisert av: Martin Grüner Larsen Publisert: 04. november 2022
Oppdatert: 04. november 2022
Lesetid: ca. 2 min
Audun Lysbakken, Ingrid Fiskaa og andre SV politikere. foto

SVs alternative statsbudsjett for 2023 sikrer folks kjøpekraft når det blir dyrere å leve, kutter klimautslipp og sikrer internasjonal solidaritet.  

SV legger i dag frem sitt alternative statsbudsjett for 2023. Det vil danne grunnlag for forhandlingene med regjeringspartiene, som starter på mandag.   

Les SVs alternative statsbudsjett herLast ned

SV-leder Audun Lysbakken sier det er et alvorlig bakteppe for årets alternative statsbudsjett.

– Det er dyrtid i Norge, og mange sliter med regninger og renter. Da må vi møte de økende prisene med mer rettferdig fordeling, så vanlige mennesker og folk med lite får mer å leve av. Det gjør SV i dette budsjettet, der vi legger frem en dyrtidspakke på 8,6 milliarder for å styrke kjøpekraften til de som trenger det mest, sier han.

Dyrtidspakken og velferdsløftene til SV er finansiert med skatt og fordeling, sier han:

– SV vil ha en mer omfordelende skattepolitikk, der rike må skatte mer, mens de med inntekt under 800 000, åtte av ti nordmenn, får skattelettelser. Vi vil styrke en rekke sosiale ytelser til de med størst behov, som minstepensjonister, barnefamilier, studenter og uføre. Og vi viderefører velferdsreformene våre, med gratis halvdagsplass i SFO til et nytt klassetrinn og billigere tannhelse til flere.   

Budsjettet må også møte klimakrisen:  

– Klimakrisen forsvinner ikke selv om det er krig i Europa. Vårt budsjett viser hvordan Norge kan komme i rute mot klimamålene. Vi vil investere i det grønne og kutte det grå. Vi foreslår å innføre en grønn investeringsbank og vri avgifter i grønn retning. Vi fjerner store motorveisutbygginger og den skadelige oljeskattepakken, sier Lysbakken.

Og i en krisetid må vi reagere med å være mer solidariske, sier Lysbakken:

– Krisen rammer verdens fattige hardest. Det er krig, klimakatastrofe og sult i mange land. Vi må være solidariske i en tid der Norge samtidig har ekstraordinære inntekter. Derfor vil SV ha en avgift på produksjon av gass når prisen er høy, og opprette et solidaritetsfond for humanitær bistand.  

 

Pressekontakt:  
 

Siri Gjørtz:  
Henvendelser til Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø eller Torgeir Knag Fylkesnes. 
Tlf: 920 48 949 
Mail: siri@stortinget.no 

Martin Grüner Larsen:  
Henvendelser til finans, helse, justis, familie- og kultur eller utenriks og forsvar. 
Tlf: 986 20 468 
Mail: mgl@stortinget.no 

Runa Røed:  
Henvendelser til miljø og energi, transport, kommunal- og innvandring eller utdanning 
Tlf: 472 86 663 
Mail: runa.roed@stortinget.no