Statsbudsjettet 2023: Ikke rettferdig nok, ikke grønt nok

Publisert av: Martin Grüner Larsen Publisert: 06. oktober 2022
Oppdatert: 06. oktober 2022
Lesetid: ca. 2 min

Bilde: Audun Lysbakken snakker med journalister i vandrehallen på Stortinget

I dag la regjeringen fram sitt utkast til statsbudsjettet. SV står klar for å gjøre budsjettet mer rettferdig, og mer bærekraftig, sier SV-leder Audun Lysbakken.  

–  Det er gledelig at det endelig legges fram et budsjett med mer rettferdig fordeling som mål, men det må omfordeles kraftigere og vi trenger en helt annen prioritering av klima og natur. Regjeringens forslag til budsjett er dessverre ikke rettferdig nok og ikke grønt nok. 

Det er hans første reaksjon på statsbudsjettet som kom fra regjeringen idag. SV kommer i de kommende ukene til å forhandle med regjeringen for å få forbedret statsbudsjettet. Det er særlig den kommende ulikhetsvinteren som bekymrer Lysbakken:

– Regjeringen går i riktig retning i skatte- og fordelingspolitikken, men ikke langt nok. Mer av regningen for krisen må sendes til dem som har mest. SV vil styrke økonomien til folk som sliter med økende priser. Vi trenger gode fordelingstiltak som gratis SFO for flere, billigere tannhelse og økt minstepensjon, studiestøtte og barnetrygd.  

Det gjøres for lite for klima og natur, mener Lysbakken.

– Norge er ikke i rute til å nå klimamålene. Det er veldig skuffende at regjeringen ikke gjør mer for å kutte utslippene, vi frykter at avgiftsendringene faktisk kan øke dem.  Det er ingen tvil om at miljø vil stå sentralt i forhandlingene om dette budsjettet.   

– Dette budsjettet er en innrømmelse av at skattenivået på rikdom var for lavt, og at oljeskattepakken var en stor feil. Nå skal vi flytte dem resten av veien. 

Bilde av Lysbakken på Svalbard. Tekst: Budsjettet er ikke rettferdig nok og ikke grønt nok!
Bilde: Barn ser på andre barn som spiller fotball. Tekst: Mer til de som har misnt!
Bilde: Barcode i Oslo. Tekst: De som har mest må bidra mer!
Bilde: Gass som brenner Tekst: Kutt klimautslipp, redd naturen!
Bilde: Lysbakken på Svalbard Tekst: Budsjettet er ikkje rettferdig nok og ikkje grønt nok!
Bilde: To barn på tur Tekst: Meir til dei som har minst!
Bilde: Barcode i Oslo Tekst: Dei som har mest må bidra meir!
Bilde: Gass som brenner Tekst: Kutt klimautslepp, redd naturen!