SV gjør Norge grønnere og mer rettferdig

Publisert av: Runa Røed Publisert: 22. juni 2022
Oppdatert: 12. september 2022
Lesetid: ca. 4 min
Kirsti Bergstø. foto

– Vi har dreid Norge i riktig retning og satt foten ned for det som i utgangspunktet har vært for slapp klima- og fordelingspolitikk fra regjeringa, sier fungerende leder i SV Kirsti Bergstø.

På SVs sommerpressekonferanse presenterte hun viktige gjennomslag for SV i forhandlinger om budsjettet, strømstøtte, krisepakker og nå sist revidert nasjonalbudsjett.

– Det var tøffe tak, men vi fikk gjennom viktig politikk i de rundene. Vi har fått gjennom helt konkrete endringer som vil gjøre det lettere for folk å få endene til å møtes, samtidig har vi gjort store framsteg i klimapolitikken, sier Bergstø.
Sist i rekka av begivenheter var revidert nasjonalbudsjett. SV og regjeringspartiene ble enige i forrige uke, etter flere uker med forhandlinger.

I tråd med at SVs rolle i norsk politikk har endret seg og politiske gjennomslag har vokst, har vi også vokst. Det totalet antallet medlemmer er nå 16563, mot 9855 i 2016.

– Veksten både blant medlemmer og oppslutning er et uttrykk for at flere ser hvor viktig SV er og vil være med på laget for miljø og fordeling. Ved valget i fjor høst stemte folk for en ny politisk retning. Vi har brukt tilliten vi har fått for å presse fram det.

Året har vært preget av mange kriser, og det har vært mange forhandlinger i Stortinget, men samtidig har det vist at SVs nøkkelrolle på Stortinget gjør at flere folk får det bedre.

– Vi er de som kjemper gjennom politikken som det store flertallet ropte etter i valget i fjor, og vi leverer den forandringa som flere partier lovte.

Hun ser på det neste året som utfordrende, men er klar til å ta kampen videre for mindre forskjeller og en rettferdig omstilling.

– I åtte år har Høyre-regjeringen ført en villet politikk for økte forskjeller. Høsten avgjør om det er vilje til å sørge for den forandringa som trengs. SV har vist at vi leverer på det vi har lovet, og vi er klare til å fortsette kampen for miljø og mot ulikhet i makt og rikdom.

Noen av SVs resultater siden stortingsvalget 2021   

Fordeling 

Klima og natur