Vedtak i SVs landsstyre om våpendonasjon til Ukraina

Publisert av: Siri Gjørtz Publisert: 07. april 2022
Oppdatert: 18. august 2022
Lesetid: ca. 3 min
Folk demonstrerer med Ukrainske flagg. foto
Foto: Markus Spiske

Onsdag 30. mars ble det kjent at regjeringen vil sende nye 2000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina. SVs landsstyre behandlet denne og eventuelle fremtidige våpendonasjoner til Ukraina onsdag 6. april. Et flertall på 23 mot 16 stemmer vedtok å støtte donasjonen.  

Vedtaket:  

SV støtter forsendelsen av 2000 panservernvåpen til Ukraina, og kan støtte eventuelle framtidige leveranser av defensive våpen til bruk i forsvaret av landet. Hvis forutsetningene endres på en måte som gir behov for ny forankring er det landsstyret som skal behandle saken.  

Sitater fra SV-leder Audun Lysbakken, som støttet flertallet:  

– Putins reaksjonære diktatur fører en ulovlig og umoralsk imperiekrig mot en mindre nabo. Konsekvensene av en russisk seier vil være store, i form av menneskelig lidelse og undertrykking, prestisje for Putin-regimet, og økt fare for at regimet kan se seg tjent med å bruke militærmakt også andre steder. 

– Våpenhjelp kan være avgjørende for at Ukraina klarer å stå imot Putins aggresjon. Ukrainerne har rett til å forsvare seg selv, og det er nå først og fremst deres evne til dette som hindrer Putin i å gjennomføre sine planer. Derfor har SV kommet fram til at vi kan støtte at Norge bidrar. 

– Det er ulike syn i SV om dette spørsmålet, det er vi ærlig om fordi det er både greit og naturlig. Å sende våpen til et land i krig er et vanskelig valg som ingen kan ta lett på, og jeg har stor respekt for dem som ikke deler mitt standpunkt. Det er ulike meninger i SV, og god plass til begge syn.  

– SV vil fortsatt slå ring rundt forbudet mot eksport av norske våpen til land i krig. SV har vært særlig opptatt av å unngå salg av våpen og militært utstyr til autoritære regimer og land som er involvert i angrepskrig eller okkupasjon. At Norge donerer våpen til forsvaret av Ukraina skal ikke skape ny presedens for kommersiell eksport av våpen. 

– Vårt tidligere vedtak om å si nei var knyttet til den første våpenforsendelsen. Den andre var det ikke mulig å behandle i landsstyret i forkant fordi den ble holdt hemmelig. Siden regjeringen har varslet at det kan være aktuelt å sende flere våpen var det naturlig at landsstyret denne gangen gjorde et vedtak også om SVs syn framover. 

Sitater fra SVs nestleder Kirsti Bergstø, som støttet mindretallet:  

– SV sa nei til den første forsendelsen av panservernvåpen i februar, og jeg mener det fortsatt er riktig. Det ukrainske folket er i en fortvilet situasjon og trenger vår solidaritet. SV fordømmer den russiske invasjonen på det sterkeste. Å vise solidaritet med Ukraina innebærer også å gjøre selvstendige vurderinger av hva slags støtte man skal gi.  

– Det er viktig med flere virkemidler og ulike land kan spille ulike roller for å få slutt på krigen. Politiske løsninger vil bli avgjørende, og må ikke slippes av syne. Norge som naboland til den aggressive parten kan med sin historie og relasjon til Russland søke å ta en rolle med å jobbe fram løsninger. Ved å sende våpen blir vi mer involvert i krigen og mulighetene for å spille en slik rolle reduseres. 

– Militær motstand har en viktig plass i kampen mot den russiske invasjonen. Å anerkjenne Ukrainas rett til å forsvare seg betyr derimot ikke at også Norge skal bidra militært.  

– Norge har lang tradisjon for å ikke sende forsvarsmateriell til land i krig. Folkerettseksperter har også delte oppfatninger om de folkerettslige følgene av å sende våpen.  

– Jeg ønsker at Norge tar en ledende rolle når det gjelder nødhjelp og bistand i møte med den humanitære katastrofen som utspiller seg i Ukraina og nærområdene.