SV legger føringer på jordbruksforhandlingene

Publisert av: Siri Gjørtz Publisert: 09. februar 2022
Oppdatert: 11. februar 2022
Lesetid: ca. 2 min

I forbindelse med forhandlingene om strømstøtteordningen for landbruket og veksthusnæringen har SV fått til en enighet med regjeringspartiene om hvordan håndtere den generelle krisen i landbruket. 

– Krisen i jordbruket handler om mer enn strøm, og med denne enigheten mellom SV og regjeringspartiene legger Stortinget viktige føringer for arbeidet med både kompensasjon og jordbruksforhandlinger, uttaler SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. 

Nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes

Den økonomiske krisen i landbruket har det siste året gått fra vondt til verre med den ekstreme kostnadsveksten på nesten samtlige innsatsfaktorer, i tillegg til strøm. Dette kommer på toppen av en negativ inntektsutvikling i landbruket over flere år. 

SVs utgangspunkt for forhandlingene var derfor ikke bare strømstøtte, men den generelle økonomiske krisen landbruket står i. SVs mål er å styrke bondens inntekter, styrke selvforsyninga og sørge for at det blir flere bønder.  

SVs viktigste krav var å gi et klart signal til landbruket ved å legge tydelige føringer på årets jordbruksforhandlinger fra Stortinget.  

– Vi slår nå fast at å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper i samfunnet og øke selvforsyningen i Norge, skal være førende for utforming av statens forhandlingsgrunnlag til jordbruksoppgjøret. Dette peker retning for en ny jordbrukspolitikk. 

SV ville ha på plass tiltak som sikret vekstsesongen i landbruket i en tid med ekstreme kostnadsøkninger på gjødsel og andre avgjørende innsatsfaktorer. Nå slår Stortinget fast at regjeringen skal følge situasjonen nøye og om nødvendig fremme tiltak for å sikre bonden likviditet til å anskaffe gjødsel og andre avgjørende innsatsfaktorer. Enigheten slår også fast viktigheten at kompensasjon for de ekstraordinære utgiftene skal utbetales raskest mulig i 2022. 

– Vi sier i klartekst at den ekstraordinære kostnadsveksten ikke skal føre til forfall i jordbruket. Vi har ingen bønder å miste, ingen matproduksjon å tape, fortsetter han. 

SV har tidligere tatt til orde for full kompensasjon for kostnadsveksten jordbruket nå opplever, og at det kommer strakstiltak nå for å hjelpe bøndene over kneika inn mot vekstsesongen. 

– Vi mener fortsatt at bøndene bør få full kompensasjon utbetalt i sommer, og at strakstiltak er nødvendig for å redde våronna. Vi tror det er helt nødvendig for å sikre matproduksjon og unngå at mange bønder går ut av yrket. Vi er likevel fornøyde med dagens løsning som gir marsjordre til regjeringen om å følge opp med eventuelle strakstiltak og tydelige føringer på hva som venter i jordbruksoppgjøret, avslutter han. 

kuer i fjøset