Vi styrker lønnsstøtten

Publisert av: Runa Røed Publisert: 20. januar 2022
Oppdatert: 27. januar 2022
Lesetid: ca. 2 min

Første del av krisepakkeforhandlingene i finanskomiteen er ferdige. Etter intense forhandlinger den siste uken har SV blitt enige med regjeringspartiene om kompensasjonsordning for næringslivet og lønnsstøtteordningen. Kari Elisabeth Kaski har ledet forhandlingene for SV. Hun mener at enigheten er et viktig skritt for å ha en rettferdig krisepolitikk.

– Med denne enigheten unngår vi unødvendige permitteringer og at folk beholder jobbene sine. SV styrker nå lønnsstøtteordninga for andre gang, sånn at vi også gjennom januar og februar unngår permitteringer. Vi tar også grep for å gjøre ordningen bedre for sesongbedrifter, sier Kaski.

Kaski er fornøyd med at SV har både fått styrket lønnsstøtteordningen og endelig avsluttet kompensasjonsordningen, en ordning for næringslivet som har vært alt for dårlig målrettet.

– Vi får lagt lokk på kompensasjonsordninga for næringslivet. Den har fått mange urettferdige utslag, og nærmest blitt en støtteordning for bedriftseiere. Nå gjør vi ordningen mer målretta for små og mellomstore bedrifter. Vi lovfester at bedriftene ikke skal kunne ta ut overskudd, utbytte, eller ha ekstraordinære lederlønnsøkninger eller bonusutbetalinger. Og etter 28.februar stopper ordningen.

Dette er bare første del av krisepakken. Forhandlingene om krisepolitikken fortsetter utover uka. Det er mange og store saker som gjenstår før krisepakken er ferdig behandlet. SV jobber for å få resten av pakken mest mulig grønn og rettferdig, sier Kaski.

– Etter to år med korona er det på høy tid å få krisepakker som møter bemanningskrisa i velferden og helsevesenet. Vi må ha flere folk på jobb. Og krisepolitikken må bli grønnere. Derfor prioriterer SV også flere krisemidler til jernbane og kollektiv i hele landet.

SVs gjennomslag:
Lønnstøtte:
– Blir ikke nedskalert i februar
– Blir styrket for sesongarbeid

Kompensasjonsording:
– Taket blir senket i november og februar
– Kompensasjonsgraden blir senket til 70 % for februar
– Regjeringens fullmakt for forlenging av ordningen fjernes
– Utbyttebegrensning lovfestes
– Det slås fast at ordningen avvikles fra 28. februar
– Sosiale krav inn i pakken: forbud mot økning av lederlønn og bonuser for å senke overskudd