SV sikrer krisepakke til arbeidsfolk

Publisert av: Runa Røed Publisert: 19. januar 2022
Oppdatert: 27. januar 2022
Lesetid: ca. 2 min

I forhandlinger mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp har pakken med kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger blitt forsterket med over nær 850 mill kroner.

– Jeg er veldig fornøyd med at SV har sikret mer penger og trygghet til folk som har tapt mye på pandemien. Vi har fått forlenget alle ordningene for arbeidsledige ut mars, og frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få mer av pengene de har tapt som kompensasjon, sier nestleder i SV Kirsti Bergstø.

Hun legger til at det viktigste for SV i forhandlingene har vært å gi mer til dem somt renger det mest.

– Pandemien ble en forskjells-krise, derfor prioriterer vi bedre ordninger for arbeidsfolk og folk som har lite. Og derfor strammer vi inn for dem på toppen.

Bergstø trekker også fram ekstra støtte til de som har vært permittert flere ganger, som viktig.

– For dem danner tidligere dagpenge grunnlag for beregninger, og de skal nå få en ekstra støtte på 1500 kroner i måneden. Dette kunne blitt en skikkelig fattigdomsfelle, siden mange av de som nå er permittert, jobber i bransjer som i utgangspunktet har lave lønninger.

Dette er en viktig forsterking av de sosiale ordningene for både arbeidstakere og for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Med SVs forhandlinger får taxisjåfører, kunstnere og andre selvstendige kompensert mer av pengene de har tapt som følge av den nye smittebølgen.

– Nå kan de som har blitt kastet ut av AAP-ordningen i karensår igjen søke seg inn i ordningen. Det vil kunne gi økonomisk trygghet til en gruppe som lever i stor økonomisk usikkerhet, og som har blitt ekstra hardt rammet av pandemien, fortsetter Bergstø.

Dette har vi fått på plass:
Perioden med midlertidig koronanivåer på dagpenger, som forhøyet nivå, krav til minsteinntekt og inntektssikring for lærlinger, forlenges ut mars.

De som har vært permitterte i flere omganger, og som ville fått dagpenger beregnet ut fra tidligere utbetalte dagpenger, skal få ekstra støtte på 1500 kroner måneden.

Forhøyet nivå på selvstendig næringsdrivende og frilansere utvides fra 60% til 70 % opp til 6G for januar, februar og mars, og forlenges ut mars.

Midlertidige ordninger for mennesker som er på arbeidsavklaring forlenges ut mars.

Dagpengemottakere må ikke lenger vente tre dager på første utbetaling i mars.

Folk som tidligere har gått på arbeidsavklaringspenger kan søke på ny om arbeidsavklaringspenger før 1. juli 2022 uten å hindres av regelen om karensår.

Det gjøres unntak fra aktivitetskrav for mottak av sosialhjelp og kvalifiseringsprogram der aktivitet ikke kan gjennomføres som følge av covid-19 pandemien frem til 31. mars 2022.

Les mer om SVs gjennomslag i forhandlingene her.
Les mer om støtten til frilansere og selvstendig næringsdrivende her.