Strømmen er folkets eiendom – vi vil ta tilbake kontrollen

Publisert av: Runa Røed Publisert: 14. januar 2022
Oppdatert: 27. januar 2022
Lesetid: ca. 4 min

De skyhøye strømprisene er usosiale og uakseptable, både fordi de er en tung belastning for mange husholdningers økonomi og fordi de truer grunnlaget for norsk industri. SV vil at samfunnet skal ta kontroll med strømmen, se på strøm som en kritisk infrastruktur, og sikre varige, overkommelige og forutsigbare priser for folk og næringsliv.

På SVs landsstyremøte i helga vedtar landsstyret å opprette et statlig strømselskap som hindrer at de private markedskreftene overpriser strømmen. I tillegg vil vi droppe endringen av nettariffene, som opprinnelig skulle tre i kraft fra 1. januar.

Vil forhandle med regjeringen

– Regjeringen må bruke handlingsrommet som Stortingets utsettelse har gitt til å utarbeide et nytt forslag, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er markedskreftene som herjer med folk i Norge denne vinteren. De skyhøye strømprisene er et resultat av ideen om at strømmen skal flyte fritt i et marked, og at prisdannelsen kun skal basere seg på hva markedet er villig til å betale. Markedsstyringen gjør at strømprisen blir uforutsigbar og uforståelig, og nå også skyhøy. Dette viser at markedsliberalisme er ubrukelig når det kommer til en tjeneste som strøm. Strøm bør ses som grunnleggende infrastruktur, noe fellesskapet har ansvar for å sikre alle til en rimelig og forutsigbar pris, sier Lysbakken.

Strakstiltakene for å kompensere for høye strømpriser er helt nødvendige. SV forhandlet før jul fram en rekke forbedringer i regjeringens forslag, både når det gjelder økt kompensasjon til alle husholdninger og inkludering av cirka 50 000 flere i den ekstra støtten til folk med dårlig råd. SV er klar til å danne flertall for ytterligere forbedringer i disse ordningene hvis regjeringspartiene er villig til å bevege seg videre.

Lysbakken understreker likevel at kompensasjon bare er første steg. Neste steg må være varige endringer i måten strømmen styres på, for å forhindre voldsomme økninger og store svingninger i strømprisen. SV krever at regjeringen tenker nytt i tilleggsmeldingen om energi som er varslet til Stortinget.

– Derfor krever SV forhandlinger med regjeringen om hele strømsystemet. Forhandlingene må starte denne våren, slik at endringer kan vedtas før neste vinter. Forhandlinger om kompensasjon er ikke nok, vi vil også ha forhandlinger om varige tiltak for å unngå at dagens kriser gjentar seg.

I arbeidet med endringer i energiloven vil SV prioritere fire overordnede hensyn: Kraftpolitikken må bidra til at de norske klimamålene nås, at prisen på vanlige folks nødvendige strømforbruk skal være rimelig og forutsigbar, at vi ikke bruker mer strøm enn nødvendig og at tilgangen på rimelig, fornybar kraft fortsatt skal være en konkurransefordel for norsk industri.

For å oppnå dette vil SV at: