Det ble ikke godt nok for miljø og fordeling.

Publisert av: Kristoffer Kinden Publisert: 29. september 2021
Oppdatert: 30. september 2021
Lesetid: ca. 2 min
Audun Lysbakken i Hurdal. Foto

Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang. Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa. Hele tiden har vi vært klar på at det ville være den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur som ville avgjøre om SV går i regjering. Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for disse sakene i Stortinget. Det er nå åpenbart at SV kan få til en bedre politikk for våre velgere i opposisjon enn ved å delta i regjering på de premissene som er avklart i sonderingene. Å akseptere disse ville innebære at vi ville skuffe folk som er opptatt av et kraftfullt taktskifte for klima, natur og rettferdig fordeling. Nå går SV i opposisjon, uten binding til den kommende Ap-ledede regjeringen. Vår lojalitet ligger hos de velgerne som har stemt på oss for en kraftfull politikk for klima og natur og for å få ned forskjellene. SV vil heller ha en Ap-ledet regjering enn en borgerlig. Derfor kan Ap og Sp fortsette samtaler om å danne en ny regjering. Vi vil opptre konstruktivt hvis regjeringen søker flertall med oss, men vil da stå fritt til å ta opp alle saker, også de som det ikke har vært mulig å få gjennom i regjeringssonderingene. SV vil når som helst i fireårsperioden være åpen for å forhandle om dannelsen av en rødgrønn flertallsregjering, betingelsen vil være at det forhandles med blanke ark.