Følg underorganisasjoner

I SV-appen kan du selv bestemme hvilke deler av organisasjonen du vil følge. Ved å følge et lag vil du få lokalt innhold fra det laget på hjem-skjermen din, og alle aktiviteter fra lagene du følger i «hva skjer». Det er enkelt å legge til og slutte å følge ulike fylkeslag, lokallag, studentnettverk og bydelslag i appen.

Slik gjør du det:

1) trykk på profil nederst i høyre hjørne.
Her finner du innstillingene til appen.

sv appen. skjermdump


2) trykk på organisasjoner øverst
på siden under brukerkonto.

sv appen. skjermdump


3) Velg fylkeslaget/ fylkeslagene du vil følge
Du kan følge flere fylker om du ønsker det.
Husk at SV’s studentnettverk også ligger i
denne listen.

sv appen. skjermdump


4) velg så lokallag. Trykk på følg
for å begynne å følge et lag. For å
slutte å følge noen, trykker du på den
grønne følger knappen.
Eksempel: På bildet under følger
brukeren bare lokallag i Vestland som
begynner på B.

sv appen. skjermdump


5) Bergen har bydelslag– så her må du
trykke deg et hakk til videre. Trykk på
11 tallet for å kunne velge hvilke deler av
Bergen SV du vil følge

sv appen. skjermdump


6) Velg bydelslag. Her kan du velge å følge ett, flere eller
alle bydelslag i Bergen. Følger du ingen av
bydelslagene, vil du bare få opp aktiviteter
som er laget av lokallagsstyret og er uav-
hengige av bydelslag.

sv appen. skjermdump