Kommuneøkonomi

Det er kommunene som leverer de aller fleste velferdstjenestene i det norske samfunnet slik som skole, barnehage og eldreomsorg. Derfor er det et mål for SV å styrke kommuneøkonomien betydelig, for å sikre et godt velferdstilbud i hele landet.

SV har derfor foreslått å styrke kommunesektoren med over 7 milliarder kroner mer enn det regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2021. Dette er mulig fordi vi prioriterer velferd fremfor skattekutt til dem som har mest fra før. Med SVs kommuneøkonomi vil kommunene dermed få et større handlingsrom enn i dag.

I alt for mange kommuner melder lærere og ansatte i helse- og omsorgssektoren at de ikke får dagene til å strekke til. Da trengs det flere ansatte og det koster penger, og her svikter regjeringen norske kommuner og skolebarna, de eldre og alle som er i behov av velferdstjenester.

Det må være høy kvalitet på barnehager, skoler, helsetilbud og kulturtilbud i hele landet. Kvalitet koster, og derfor foreslår SV over 7 milliarder mer enn regjeringen til kommunene. Dette skal blant annet gå til flere ansatte i skolen, barnehagen og omsorgssektoren.

SV vil:

Emner