open menu

SVs kontrakt med velgerne i Troms og Finnmark

Dette er våre viktigste saker ved valget til fylkestinget i Troms og Finnmark

1. Samarbeid mellom Troms og Finnmark – ikke sammenslåing

Framtida i nord skal avgjøres og utvikles av folket i nord. Sentraliseringa må snu og bli erstatta av et sterkere folkestyre og nærhet til tjenestene. SV vil oppheve tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark etter stortingsvalget i 2021, og vil at den nye fylkeskommunen skal søke om å bli delt så snart som mulig.

2. Et godt arbeidsliv – ikke løsarbeid og sosial dumping

Offentlige anbud og anskaffelser skal brukes til å sikre et trygt og seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, fagarbeidere og lærlinger. I innkjøp og oppdrag skal fylkeskommunen stille krav til leverandører og oppdragstakere om anstendige arbeidsvilkår, fagopplæring, lærlingplasser og miljø.

3. Miljøvennlig transport i felles eie – ikke privatisering og anbud

SV mener kollektivtransporten må bidra til å kutte utslipp, og at busstilbudet må drives av fylkeskommunen. Vi vil ta tilbake anbudsutsatte bussruter til fylkeskommunal regi etter hvert som kontraktene går ut.

4. Nærskoler – ikke karakterbasert opptak

Nærskoler skal sikre god kvalitet og trivsel i videregående opplæring. Karakterbasert opptak innebærer fritt skolevalg bare for de med best karakterer. Økt konkurranse mellom elever forsterker forskjeller, bidrar til sentralisering og fører til flere borteboere. SV vil heller sikre retten til gode og likeverdige nærskoler i Troms og Finnmark.

5. En ny grønn industri – ikke utslipp og passiv næringspolitikk

Landsdelen er rik på ressurser, men det er ikke gitt at de kommer oss som bor her til gode. Folket skal eie fisken i fellesskap; slik kan arbeidsplasser og lokalsamfunn sikres. Støtte til næringsutvikling må vris over til nullutslippsnæringer, lokal matproduksjon og ny grønn industri.

Del dette