Den Store Medlemsundersøkelsen

Hvorfor er du som er medlem så viktig for SVs arbeid?

Å ha mange og aktive medlemmer er viktigere enn på mange tiår. I takt med at mange diskusjoner flyttes vekk fra tv og radio og over i sosiale medier kommer medlemmene til å bli enda viktigere framover. 

SV har ikke mulighet til å nå alle de vi ønsker gjennom medieoppslag eller gjennom våre egne kanaler. Vi er avhengig at medlemmene våre deltar i diskusjoner med venner, familie, naboer og kolleger.

Dette er viktig for å spre hva partiet står for og prøver å gjøre, men også for å sikre at vi får tilbakemeldinger på hvordan vi oppfattes og om vi prioriterer riktig.

Å gjøre deg best mulig i stand til å delta i diskusjoner og kjenne til relevant SV-politikk blir en prioritet for hele organisasjonen.

Som medlem skal du vite at det nytter å dele dine erfaringer.

Vi har sendt ut en stor medlemsundersøkelse både i 2022 og i 2023. Henholdsvis 3500 og 2600 medlemmer har svart på disse. Det er flere ting som går igjen. Her legger vi frem noen av de viktigste funnene, og hvordan partiet jobber videre med dem.

Hvordan ble de som meldte seg inn det siste året vervet? 82% sier de meldte seg inn på eget initiativ. 14% ble vervet av en venn. 1% ble vervet på stand. 2% var medlem av SU først. 1% ble vervet av annonse. Graf.

I 2024 har vi fokus på å skape en mye sterkere kultur for verving av nye medlemmer

Den beste måten å verve noen på, er å spørre «Vil du bli medlem av SV?». All forskning på frivillighet og medlemsorganisasjoner viser det. SV-ere har god erfaring med det selv når vi husker på å spørre.

Allikevel sier bare 14 % at de har blitt vervet av en bekjent og kun 1% ble vervet på stand. Det forteller oss at vi har mye å hente på å skape en sterkere vervekultur i SV.

Alle vi snakker med som viser interesse for SV, skal vi spørre «Vil du bli SV-medlem?».

Hvorfor meldte de seg inn? Det vanligste svaret er "SV står for den politikken jeg er mest enig i" eller "Jeg vil vise min generelle støtte til SV.". De som ønsker å være aktive, vil helst være politisk aktive. Å ta på seg verv kom på sisteplass. Graf.
I hvilken grad får medlemmer være så aktive som de vil? De fleste er veldig fornøyd med nivået de er aktive i partiet. De som gjerne skulle ha gjort mer, forteller at de ikke har blitt spurt om å bidra med noe de er gode på. Graf.
Hva vil folk helst bidra med? De aller fleste ønsker å delta på åpne møter uten noen særlige oppgaver, eller vil være passive medlemmer. Men av de som ønsker å være aktive er det flest som har lyst til å jobbe med noe politisk, og dernest vil folk ha styreverv og frivilligoppgaver. Graf.

Vi jobber med å gjøre det enklere å engasjere seg på den måten man ønsker

Det er ca. 1/5 av medlemmene som gjerne skulle ha bidratt mer, men som av ulike grunner ikke får det til. Dette arbeider vi med, særlig for de som opplever at de hadde gitt mer av tiden sin til partiet om de kunne ha gjort noe de er gode på.

Det er nesten 1/3 som oppgir at livssituasjon er en viktig grunn til at de ikke får deltatt. Tiden strekker ikke til. Vi ønsker også å tilby aktivteter til denne gruppen medlemmer. Noen eksempler er nettmøter, innhold i SV-appen, barselkafé med politisk innledning og samtale, etc.

Vi skal også gjøre frivilligoppgavene våre enda mer konkrete. Kanskje du ikke har tid til å planlegge et helt arrangement. Veldig forståelig. Men har du tid til å kontakte en person du kjenner som er ekspert på noe vi vil ha temamøte om? Det har du kanskje.

Vi skal ha tydelige og konkrete oppgaver slik at flere skal finne ut av at det er mulig å bidra med det de kan, og med den tiden de har.

Det er behov for flere aktive i lokallagene i SV. Vi skal kartlegge mer hva folk har lyst til å bidra med, og vi skal tilrettelegge for enda flere typer engasjement.

Foretrukne informasjonskanaler, Nyhetsbrev er mest populært for alle typer informasjon, Sosiale medier, Media, Nettsidene til SV, og SMS varierer litt men er på 2. til 4. plass, og SV-appen er på 5. plass for alle typer informasjon. graf

Nyhetsbrev på e-post er fortsatt den mest populære måten å få informasjon

… men SV-appen har krøpet seg opp som en ny kanal flere har fått med seg og ønsker å få informasjon i.

Så vi jobber med å gjøre SV-appen til et sted der du kan finne alt du trenger å vite om: