Brukerundersøkelse

Takk for tilbakemeldingene i undersøkelsen! 

Disse er veldig viktige for oss, og helt nødvendige for at vi skal kunne forbedre appen. Hvis du har besvart undersøkelsen er det stor sannsynlighet for at problemene du tok opp er noe vi planlegger å gjøre noe med, når det er mulig. Vi har fått 118 svar på undersøkelsen.

Samlet ser det ut til at et flertall synes det kommer innhold i appen passe ofte, altså 2-3 ganger i uka.

Diagram for hyppigheten på innhold. skjermdump

Det er også flest som sier de liker å lese om SVs politikk best. Selv om få svarer lydklipp, så er den oppgaven med lydklipp den som flest har svart at de husker og likte.  

Diagram over typer innhold. skjermdump
Diagram over ppgaver folk likte. skjermdump
Diagram over oppgaver folk mislikte. skjermdump

De fleste svarer at appen er brukervennlig, og en del sier den kan bli bedre. Vi jobber med å forbedre brukervennligheten, og vi som jobber med appen ville nok ha svart “kan bli bedre” på dette. 

Diagram over brukervennlighet. skjermdump

Når det gjelder svar som er skrevet inn som tekst så er det mange som ønsker at innholdet skal åpnes inne i appen, ikke i ekstern nettleser, dette er noe vi ønsker å få på plass. Det er også etterspurt mer aktuelt politisk innhold, og mer lokalt innhold. Vi ønsker å tilby så mye aktuelle nyheter som mulig. Når det gjelder lokalt tilpasset innhold så var det en del tekniske utfordringer med dette, de er delvis løst nå og det kommer til å komme innhold tilpasset ulike fylker etter hvert. På sikt også enda mer lokalt, men dette krever teknisk utvikling.

Mange etterspør også nye funksjoner, som å se oversikt over aktiviteter og hendelser, kunne svare på hurtigundersøkelser om diverse spørsmål, og redigere medlemsinformasjonen sin. Alt dette er nyttige funksjoner som enten er under utvikling, eller som vi ser for oss at vi vil se på i framtida. Det er også planlagt en arkivfunksjon der man kan hente opp igjen oppgaver man har trykket fullført på.  

Selve navnet på innhold, “oppgaver” er det og en del som ikke liker. Vi er enig og pønsker på hva det skal endres til.  

Knappen for innlogging er veldig liten, derfor er det mange som tror man må registrere seg på nytt hver gang. Det skal forbedres slik at det er enklere å logge inn. 

Streaks fungerer ved at man bygger opp streak når man fullfører oppgaver flere dager etter hverandre på rad. I en valgkampsituasjon med mye innhold fungerer dette, med 2-3 nye oppgaver i uka fungerer det ikke så bra. Vi skal se på streaks og forbedre systemet. 

Mange tar opp ulike tekniske småting, og vi er stort sett enig i innvendingene, dette er fine tilbakemeldinger som hjelper oss å forbedre appen.  

SVs app har ikke et gigantbudsjett, derfor kan endringer ta tid å få på plass. Din fortsatte bruk av appen hjelper SV med å prioritere hva vi endrer først, slik at du skal få den beste applevelsen.

Hilsen fra app-gruppa