Uføretrygd

Uføretrygden skal sikre at vi har noe å leve av den dagen man blir for syk til å jobbe, eller hvis man har en funksjonsnedsettelse som gjør arbeid vanskelig. SV mener at uføretrygden skal holde et nivå som hindrer fattigdom og at barnefamilier og unge uføre gis mer støtte enn i dag.

Uførereformen ble vedtatt i 2011. Da var det enighet om at ingen skulle tape på reformen. Da alle uføre skulle flyttes fra gammel til ny uføretrygd i 2015 valgte Solberg-regjeringen å gjøre omregningen på en sånn måte at veldig mange tapte penger. SV vil at det skal lages en kompensasjonsordning for dem som tapte på endringene i uførereformen.

I tillegg kuttet Solberg-regjeringen i barnetillegget for uføre på en måte som rammet tusenvis av barn med uføre foreldre. Beregninger viser at så mange som 4500 unger som hadde uføre foreldre ble fattigere med ordningen Venstre, Krf, Frp og Høyre innførte. Dette kuttet rettet SV opp i allerede rett etter stortingsvalget i 2021. I tillegg reverserte SV kuttet i skjermingstillegg for uføre.

SV vil:

Emner