Tannhelse

I dag gruer mange seg til å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. SV sitt mål er at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn å gå til legen. Det er behov for å tette hullet i velferdsstaten og utvide velferden med en tannhelsereform. Reformen skal sørge for at flere kan få behandling i offentlig regi og at tannhelse blir en del av folketrygda. En slik reform vil ta flere år å innføre. I påvente av at tannhelsereformen er ferdig, vil SV sørge for redusere utgiftene for de mest omfattende behandlingene, og utvide tilbudet i offentlig regi, og styrke tilbudet for de som har størst behov for det.

SV vil:

Emner

Helse og omsorg