Tannhelse

Et besøk hos tannlegen kan koste deg dyrt, mens andre helsetjenester er gratis eller har lave egenandeler. SV mener det ikke er noen grunn til at tennene ikke skal behandles som resten av kroppen. Det bør ikke koste mer å gå til tannlegen enn å gå til legen. Derfor har SV prioritert tannhelse i sine forhandlinger med regjeringen, og vi ser nå starten på en helt nødvendig reform, der den offentlige tannhelsetjenesten bygges ut og stadig flere får tilbud om billigere tannhelsetjenester. SV vil fortsette jobben for å få gjennomført full tannhelsereform der tannhelse likestilles med annen helse.

I påvente av at tannhelsereformen er ferdig, vil SV jobbe for å inkludere flere grupper i offentlig tannhelsetjeneste, redusere utgiftene for de mest omfattende behandlingene, utvide tilbudet i offentlig regi, og styrke tilbudet for de som har størst behov for det.

Etter forhandlinger med SV ble det i 2022 satt ned et tannhelseutvalg med et ambisiøst mandat. Utvalget skal blant annet: «utarbeide og vurdere forslag som kan skre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for egenandelstak. Dette innebærer å vurdere en økning av det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester»

Som følge av budsjettforhandlingene i 2023 fikk SV gjennom at personer opp til og med 24 år skal få tilbud om behandling i den offentlige tannhelsetjenesten, med 75 prosent av avslag på prisen på behandling. Fylkene er pålagt å gi informasjon om dette til de som får nye rettigheter, og at tilbudet skal sørge for at det er den offentlige tannhelsejenesten styrkes. Fylkene har også å fått tilskudd til å gjøre den offentlige tannhelsetjenesten sterkere og bedre, og sikre at flere av de som trenger aller mest hjelp kan få det gjennom tilrettelagte tannhelsetjenester, det såkalte TOO-tilbudet. I revidert budsjett 2023 fikk SV gjennom en viktig styrking av rettighetene til personer med behov for psykisk helsehjelp.

SV vil:

Emner

Helse og omsorg