Tannhelse

SV mener at en tannhelsereformen skal gjelde hele befolkningen, og at det ikke skal koste mer å få hjelp med tennene, enn med andre helsetjenester. Derfor er vi stolte av at den nå rulles ut, men også utålmodige for alle de som fortsatt står uten tilbud. SV har ingen planer om å slutte å arbeide for en tannhelsereform før den gjennomført og tannhelse likestilles med andre helsetjenester. 

En tannhelsereform på vei

– Over 400 000 unge voksne har fått nye rettigheter og billigere tannhelse: alle til og med 26 år trenger nå bare å betale 25 prosent av kostnadene.
– Etablert et tannhelseutvalg som i 2024 skal legge et forslag på bordet til hvordan en helhetlig tannhelsereform som sikrer at tannhelse likestilles med andre helsetilbud skal se ut.
– Styrket Den offentlige tannheIsetejensten med godt over 1 mrd kroner.
– Forpliktet regjeringen til å legge et forslag på bordet budsjettet for 2025 som sikrer bedre tannhelsetilbud til de eldste.
– Personer med rusavhengighet, innsatte i norske fengsler og personer med psykisk uhelse har ved flere anledninger fått bedret tannhelsetilbudet sitt.

Nå lovfestes det at alle unge voksne tom 26 år blir inkludert i Den offentlige tannhelsetjenesten og får svært billig tannhelsetjeneste, i tillegg til flere forbedringer for rusavhengige og innsatte i fengsel. 

I påvente av at tannhelseutvalget kommer med sin rapport gjør vi de forbedringene som er mulig. I tidligere budsjettene har vi sikret unge voksne og de med behov for tilrettelagt tilbud, og konkret bedring for de med psykiske helseplager. 

I alle SV sine alternative budsjetter har vi hatt forslag om å sikre et bedre tilbud for de eldste. Dessverre har det vært svært vanskelig å få gjennomslag for, men enigheten mellom regjeringspartiene og SV for 2024 tilsier at regjeirngen ska sikre den eldste et bedre tilbud.

For oss i SV er det viktig at folk kan få tilbud gjennom den offentlige tannhelsetjenesten, og ikke være avhengige av kommersielle aktører i så sentralt helsespørsmål som tannhelse er. 

SV vil:

Emner

Helse og omsorg