Profittfri barnehage

Barnehagebaroner som Adolfsen-brødrene selger barnehager for milliarder. Ideelle og små barnehager blir skvist ut. Fortsetter dette kommer fem store konsern trolig til å eie halvparten av de private barnehagene i Norge om sju år. Det betyr mindre mangfold, mer standardisering. Mindre rom for pedagogisk frihet og rom til barnas eget initiativ, slik Hanne Fehn Dahles doktorgradsavhandling fra 2020 viser. Vi begynner å få det travelt med å stoppe dette. 

Derfor er det viktig at SV har forpliktet regjeringa på hvor de skal med barnehagepolitikken og når endringene må komme. I løpet av det neste året må regjeringa levere forslag som skal hindre barnehageeierne i å ta ut store verdier, regulere kjøp og salg av barnehageeiendom, og gi kommunen mer å si i styringa av barnehagetilbudet.   

SV bruker makta som velgerne har gitt oss til å bekjempe profitten i velferden. Vi presser regjeringa til å innfri på forventningene de rødgrønne velgerne har til forandring. For det er langt mellom Arbeiderpartiets løfter om å rydde opp i barnehagesektoren, og faktisk politikk. Skal vi lykkes med å stoppe den storstilte kommersialiseringa av barnehagene trenger vi flere grep. Retninga regjeringa nå har forplikta seg på, trenger konkret innhold. Her er de fem grepene som må til:    

1. Stoppe evigvarende rett til tilskudd. Det skal ikke gå noe automatikk i at kommersielle barnehager bare fortsetter å motta velferdspenger fra felleskapet. Tilskudd kan gis med langsiktige rammer, over noen år, men så må godkjenningene fornyes. Det vil gjøre det langt mindre attraktivt å kjøpe og selge barnehager.  

2. Regulere husleieavtalene, og kjøp og salg av barnehager. Når barnehageeiendom selges kan vi heller ikke tillate at husleia en barnehage betaler til et eiendomsselskap blir en motorvei for profitt ut av barnehagedriften. Barnehagebaronen Eli Sævareide har vist behovet da hun solgte 142 barnehageeiendommer til en svensk eiendomsgigant for hele 4,58 milliarder kroner og store aksjeposter i dette eiendomsselskapet, etterfulgt av en dyr husleiekontrakt. Sånt må vi sette en stopper for. 

3. Gi barnehagene det driften koster, ikke mer. Pensjon må gis utfra de faktiske pensjonsutgiftene til hver barnehage. Det vil skru igjen en av de viktigste profitt-kranene. 

4. Flytte makt fra styrerommene til kommunestyrene. Kommunene må få større muligheter til å faktisk kunne styre helheten i tilbudet til beste for alle barna og familiene.   

5. Skille mellom ideelle og kommersielle. I dag finnes det ikke et skille mellom private ideelle og kommersielle barnehager i loven. Det gjør at vi ikke kan prioritere de ideelle opp, eller de kommersielle ned. Dette skillet må på plass for å utvikle en barnehagesektor med mangfold, bestående av kommunale og ideelle barnehager.   

Barn som leker i sandkasse. illustrasjon

SV vil:

Emner