Profittfri barnehage

Kort fortalt

Barnehagene må være for barna, og ikke for investorer. Derfor må pengene som fellesskapet og foreldrene betaler komme barna i barnehagen til gode, ikke tas som utbytte. Derfor vil SV ha profittfrie barnehager.

Pengene skal gå til barna, ikke profitt

I et jag på profitt, har barnehagebaroner solgt barnas barnehagebygg til utlandet for milliarder. Ettersom barnehagene er helt avhengig av et bygg å ha sine barnehager til, tvinges de til å bruke stadig større andeler av pengene på å leie tilbake barnehagebyggene. Dette er bygg som de for få år siden eide selv.

Fem store kommersielle barnehagkjeder tar over en stadig større andel av våre barnehager. Dette betyr at ideelle og små barnehager blir skvist ut. Vi går derfor i møte mindre mangfoldig, og mer standariserte barnehager. Det blir mindre rom for pedagogisk frihet og mindre rom til barnas eget initiativ. Vi begynner å få det travelt med å stoppe denne utviklingen. 

Våre fem grep for profittfrie barnehager

For å sikre barnas beste, tar SV grep om barnehagepolitikken. SV sikrer at kommunene får mer å si i styringa av barnehagetilbudet. Vi skal også jobbe for at barnehageeierne ikke kan ta ut store verdier, og vi vil innføre reguleringer av kjøp og salg av barnehageeiendom.

SV bruker makta som velgerne har gitt oss til å bekjempe profitten i velferden. Vi presser regjeringa til å innfri på forventningene de rødgrønne velgerne har til forandring. Skal vi lykkes med å stoppe den storstilte kommersialiseringa av barnehagene trenger vi flere grep. Retninga regjeringa nå har forplikta seg på, trenger konkret innhold. Her er de fem grepene som må til:    

1. Stoppe evigvarende rett til tilskudd. Det skal ikke gå noe automatikk i at kommersielle barnehager bare fortsetter å motta velferdspenger fra felleskapet. Tilskudd kan gis med langsiktige rammer, over noen år, men så må godkjenningene fornyes. Det vil gjøre det langt mindre attraktivt å kjøpe og selge barnehager.  

2. Regulere husleieavtalene, og kjøp og salg av barnehager. Når barnehageeiendom selges kan vi heller ikke tillate at husleia en barnehage betaler til et eiendomsselskap blir en motorvei for profitt ut av barnehagedriften. Barnehagebaronene Sundby har vist behovet da de solgte over 200 barnehageeiendommer til en svensk eiendomsgigant for hele 4,25 milliarder kroner, etterfulgt av en dyr husleiekontrakt. Disse byggene er nå solgt videre til et investeringsselskap i Canada, med bindinger til skatteparadis. Sånt må vi sette en stopper for. 

3. Gi barnehagene det driften koster, ikke mer. Pensjon må gis utfra de faktiske pensjonsutgiftene til hver barnehage. Det vil skru igjen en av de viktigste profitt-kranene. 

4. Flytte makt fra styrerommene til kommunestyrene. Kommunene må få større muligheter til å faktisk kunne styre helheten i tilbudet til beste for alle barna og familiene.   

5. Skille mellom ideelle og kommersielle. I dag finnes det ikke et skille mellom private ideelle og kommersielle barnehager i loven. Det gjør at vi ikke kan prioritere de ideelle opp, eller de kommersielle ned. Dette skillet må på plass for å utvikle en barnehagesektor med mangfold, bestående av kommunale og ideelle barnehager.   

Barn som leker i sandkasse. illustrasjon

SV vil:

Emner