Profitt i velferden

Velferden skal tjene mennesker, ikke markeder. Derfor må alle muligheter for å ta profitt ut av velferd stoppes. Når velferden privatiseres eller gjøres om til et marked pulveriseres ansvaret og det blir vanskeligere for demokratiet å styre tjenestene, og penger flyttes fra fellesskapet til private lommer.

Når private skal tjene penger på velferd, går det ofte ut over arbeidsvilkår, lønn og pensjon for de ansatte. Mange av de ansatte i velferdstjenestene har i utgangspunktet lave lønninger og ugunstige arbeidstider, og samfunnet må sørge for at de verdsettes mer, ikke mindre. Derfor mener SV at det først og fremst er det offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå for velferden i Norge.

SV har de siste årene vunnet mange delseire for å få profitt ut av velferden innen både helse, barnevern, barnehager og skoler. I juni 2024 kommer utvalget SV har kjempet gjennom med sine helhetlige forslag til hvordan kommersiell drift kan fases ut fra skattefinansiert velferd.

Gammel mann og pleier. illustrasjon

SV vil:

Emner