Legemidler og vaksiner

I flere år har mangelen på viktige legemidler økt, og pandemien har med all tydelighet vist at vi ikke produserer og lagrer nok medisinsk utstyr selv. SV mener vi må bygge opp nasjonale lagre og produksjon av legemidler og medisinsk utstyr for å sikre befolkningen. Det bør også etableres en statlig produksjon av legemidler, medisinsk utstyr og vaksiner.

SV vil