Fast arbeid

Usikre og midlertidige ansettelser er blitt vanlig i deler av arbeidslivet. Mange blir tilknyttet arbeidslivet på måter som ikke gir de rettighetene og det vernet som fast ansettelse gir og jobber i yrker der lønna ikke er til å leve av. Dette bidrar til økte forskjeller i makt og rikdom, og økende fattigdom.

Midlertidige ansettelser skaper usikkerhet for framtiden ved å ikke kunne planlegge lenger enn til kontraktens utløp. Man får ikke lån til å kjøpe bolig. Unge folk kvier seg for å etablere seg. Fagmiljøer og arbeidsfellesskapet på jobben svekkes, og det krever mer å si fra om urettferdighet på jobben om man ikke er fast ansatt. Det er grundig dokumentert at mer åpning for midlertidige stillinger ikke gir flere arbeidsplasser. Flere midlertidige stillinger gir bare det: flere midlertidige stillinger. SV vil at arbeidslivet skal bygges rundt faste ansettelser.

Fagforeningene har en nøkkelrolle i å holde forskjellene nede i Norge, fordi det er fagforeningenes styrke som gir arbeidsfolk mulighet til å stille krav til arbeidsgiverne og få gjennomslag for disse. Det er derfor avgjørende at organisasjonsgraden i arbeidslivet går opp.

SV vil:

Helsefagarbeider i korridor. foto