Ekstremisme og terrorisme

Som mange andre land har Norge blitt utsatt for terror, og ifølge myndighetene øker faren for terrorisme. De nye truslene krever nye svar og en styrking av sikkerhetstjenestene. I tillegg må vi bekjempe ekstremisme gjennom å skape et samfunn med plass til alle. Det er viktig å huske at massiv overvåkning ikke hindrer all terror, og kan bidra til at utsatte grupper opplever mistenkeliggjøring og trakassering, og svekke tilliten i samfunnet. Innbyggere skal ikke fratas grunnleggende friheter i kampen mot terror.

At ekstreme holdninger kan bli til ekstreme handlinger i samfunnet har vi grusomme eksempler på gjennom terrorangrepet 22. juli 2011, terrorangrepet i Bærum 10. august 2019 og skytingen ved London Pub i Oslo sommeren 2022. Mange sosiale medier har som sin forretningsmodell å få oss til å bli på deres plattform så lenge som mulig ved å utløse følelser av sinne i oss. Deres algoritmer kaster mange inn i ekkokamre av falske nyheter som bidrar til polarisering og ekstremisme i samfunnet.

SV vil:

Emner