Brukermedvirkning

Alle innbyggere skal ha tilgang på gode tjenester, med rett til medvirkning. Brukerne av tjenestene er eksperten på sine liv og brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke.