Barnevern

Å beskytte utsatte barn er et av fellesskapets viktigste oppdrag. Barn som er utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt eller andre vonde opplevelser, må få stabilitet, forutsigbarhet, faglighet og trygg omsorg. Derfor trenger vi et barnevern som handler om å beskytte barn, ikke om å tjene penger.

Barnevernet trenger flere ansatte for å kunne se og hjelpe hver enkelt barn på en god nok måte. Derfor jobber SV for et nytt barnevernsløft i den kommunale barneverntjenesten. Barnets beste skal alltid være viktigst, og barn må få økt medvirkning i barnevernet.

SV vil:

Emner