Abort

Om en abort skal gjennomføres må være kvinnens eget valg. Nemndene er et gammeldags system. SVs vedtak om å fjerne nemndene klargjør at kvinnen selv har det avgjørende ordet ved lovlig abort. Dagens abortlov sier allerede at det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin egen situasjon.

Vedtaket SVs landsmøte har fattet er slik: 

«Avskaffe abortnemdene. Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres. Det skal innføres en lovfestet rettighet i helselovgivningen som innebærer at kvinner får rett på rådgivning i forbindelse med vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort. Rådgivningen skal gis fra en tjeneste med medisinsk og psykologisk kompetanse. Tjenesten skal ha særlig fokus på de kvinnene som gjennomgår senabort. Kvinner i hele landet skal sikres rett til tilgang på en slik tjeneste og tjenesten skal være frivillig.»

Om vedtaket

Vedtaket delt opp for å enklere vise de forskjellige delene:  

Annet det er viktig å vite om vedtaket

Tall og fakta

Fører utvidet abortgrense til flere aborter?

Hva er dagens utvikling på aborter i Norge?

Norske og internasjonal utvikling

I hele verden er det gjennomgående sånn at abortene blir utført stadig tidligere i graviditeten. Dette forklares med tilgang på medisinsk abort og åpenhet.

I Norge går antall aborter ned, både tidlig og sent. Andelen senaborter (omtalt som aborter i nemd) er lik, men totalsummen er lavere. Antallet aborter begrunnet i 2c (sykdom) er stabil, mens begrunnelser i mors sosiale og økonomiske situasjon er synkende.<image001[74].png>

I 2020 var andelen som tok abort etter uke 18 på 1,3 prosent.

England og Wales (2019) 

Fri abort (i praksis, to leger som skal skrive under, men oppfører seg ikke som nemd)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/891405/abortion-statistics-commentary-2019.pdf  (s.11)

Sverige

Sedan början av 1990-talet utförs allt fler aborter tidigt i graviditeten. År 1995 utfördes 55 procent av aborterna före vecka 9 och 10 procent före vecka 7. Under 2019 var motsvarande andelar 85 procent före vecka 9 och 59 procent före vecka 7. Andelen aborter från vecka 12 och senare har legat på ungefär samma nivå under perioden. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-6-6806.pdf