Budsjettenighet: SV sikrer historisk mye til miljø og rettferdighet 

Publisert av: Jens Aas-Hansen Publisert: 03. desember 2023
Oppdatert: 04. desember 2023
Lesetid: ca. 2 min
SV har fått gjennom store økninger i barnetrygd og ytelser, gratis SFO for tredjetrinnet og over ti milliarder kroner til miljø og klima. Totalt flytter SV 18 milliarder i statsbudsjettet for 2024.

– I dette budsjettet tar vi Norge i en grønnere og mer rettferdig retning. Vi gir store deler av Norges befolkning bedre kjøpekraft i dyrtida, bygger ut velferden, kutter klimagassutslipp og flytter store penger for miljø. Det har aldri vært et grønnere norsk budsjett, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

1. SVs velferdsreformer fortsetter:  

2. Barnetrygd og uføre 

3. Klima, grønn industri og miljø:  

Viktige gjennomslag: 

Over ti milliarder til ulike grønne satsinger:  

For spørsmål: 

Martin Grüner Larsen 
kontakt for Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes 
986 20 468 

Runa Røed 
kontakt for Kari Elisabeth Kaski 
472 86 663