SVs alternative statsbudsjett: Vi trenger et mer rettferdig Norge

Publisert av: Henriett Røed Publisert: 09. november 2023
Oppdatert: 28. november 2023
Lesetid: ca. 2 min
SV presenterer i dag sitt alternative statsbudsjett. Det blir utgangspunktet for forhandlingene om statsbudsjett med regjeringspartiene på Stortinget.

SV-leder Kirsti Bergstø og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski la fram SVs alternative statsbudsjett på Stortinget i dag. 

– Med vårt alternative budsjett viser vi hvordan vi skal kutte utslipp, skape grønne arbeidsplasser, ta vare på naturen, gjøre Norge mer rettferdig og styrke velferden. SV fortsetter arbeidet med å drive fram reformene som gir gratis SFO og billigere tannlege, sier SV-leder Kirsti Bergstø. 

Økonomisk fordeling er som alltid sentralt når SV lager statsbudsjett, sier hun. 

– Folk må få bedre råd. I ei tid hvor flere og flere sliter med å få endene til å møtes, matkøene blir lengre, og mange med vanlige lønninger ikke har råd til å betale regningene, er jeg glad for at vi presenterer et budsjett som tar dyrtida på alvor, sier Bergstø.  

Et viktig grep i budsjettet er SVs «klimabudsjett», vårt svar på hvordan vi kan nå klimamålene for 2030. 

– I dette budsjettet viser vi at det faktisk er mulig å nå 1,5-gradersmålet, hvis vi øker innsatsen nå. Vårt forslag viser hvordan det kan gjøres: tiltak for tiltak, tonn for tonn, samtidig som vi bygger Norge for den grønne framtida.

Finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski trekker fram viktige velferdsgrep for å styrke folks privatøkonomi: 

– I dyrtid og krise er det alltid dem med minst fra før, som får det enda verre. Det forsøker vi å gjøre noe med i dette budsjettet. Derfor øker vi minstesatsene på uføretrygd og AAP, og vi øker studiestøtta med 20 prosent, sier Kaski.

Viktige grep for å oppfylleklimamålene ligger i å omstille fossilbransjen, sier Kaski:

– En viktig del av veien mot 2030 er å sørge for at oljebransjen omstilles. Derfor foreslår vi en omstillingsavgift for bransjen, i tillegg til å redusere den gunstige oljeskattepakka som gjør at flere oljeprosjekter blir kunstig lønnsomme. Samtidig satser vi stort på grønn industri, så vi også kan bygge næringer for framtida. Skal vi ha folk med oss på laget inn i omstillinga, må vi bevare og skape arbeidsplasser. Det gjør vi blant annet ved å gjøre Eksportfinans Norge om til en grønn investeringsbank, avslutter hun. 

alt-statsbudsjett-2024-web-nyLast ned