Solidaritet med Gaza

Publisert av: Martin Grüner Larsen Publisert: 08. november 2023
Oppdatert: 16. januar 2024
Lesetid: ca. 3 min

SV presser regjeringen og jobber for å få stoppet krigsforbrytelsene på Gaza.

 Israels brutale krig i Gaza går dypt inn på oss. 85 prosent av befolkningen er nå flyktninger og ødeleggelsene er enorme. Hver eneste dag i tre måneder har Israel drept like mange barn som tre skoleklasser. Som om ikke angrepet var nok nektes den innesperrede befolkningen tilgang på mat, vann, medisiner og strøm. Vår dypeste medfølelse går til befolkningen på Gaza, til palestinere i Norge som frykter for sine kjæres liv, og til gislene som fortsatt sitter fanget etter Hamas’ angrep i Israel den 7. oktober.      

Norge var et av få vestlige land som stemte for den første resolusjonen om våpenhvile i FNs generalforsamling. Men Israel har vist med all tydelighet at de ikke hører på krav fra verdens mange land, krav fra FN eller utallige diplomatiske samtaler. Det er på høy tid å legge makt bak kravene om våpenhvile og humanitær tilgang. Måneder med blokade og krig har ført til en fullstendig kollaps i Gaza. Vi står overfor en sultkatastrofe og smittsomme sykdommer som kolera vil kunne ta livet av enda flere enn bombene om ikke humanitære organisasjoner får lov til å hjelpe det enorme behovet. SV mener at Norge må ta initiativ til internasjonale sanksjoner mot Israel. Det må få konsekvenser å bryte folkeretten.  

SV fordømmer den brutale krigen, Israels manglende vilje til å skjerme sivile og den umenneskelige blokaden. Vi krever:     

Som utenrikspolitisk opposisjon på Stortinget har vi lagt press på den norske regjeringen ved å fremme forslag, stille spørsmål og utfordre i media. Vi har blant annet:      

Vi ser at det nytter å presse regjeringen. Norge stemte for resolusjonen om umiddelbar humanitær våpenhvile i FN, justisministeren har sagt at Norge vil stille med ressurser til Den internasjonale straffedomstolen om det blir nødvendig, og regjeringen har erkjent at Israel bryter humanitærretten med den massive bombingen.    

Men dette er selvfølgelig ikke nok.   

Regjeringen sier at Vesten ikke kan ha doble standarder, men at folkeretten må gjelde alle. Da trengs det en langt større handlekraft enn det vi ser nå. SV etterlyser den samme handlekraften som regjeringen og resten av Europa viste da Russland invaderte Ukraina. SV har fremmet tre forslag i Stortinget i høst som er identiske med forslag som fikk støtte fra hele bredden av Stortinget da det gjaldt Russlands brutale krig i Ukraina. Men ingen av forslagene ser ut til å få flertall og regjeringen ønsker ingen av initiativene velkomne. Det er vanskelig å forstå dette som noe annet enn dobbeltstandard.     

Vi vil fortsette å legge press og utfordre den norske regjeringen inntil våpnene er lagt ned og den humanitære katastrofen er løst. Framover vil det være sentralt at Norge møter Israels folkerettsstridige krig med sanksjoner. Som en stor våpenprodusent bør Norge gå i spissen for en våpenembargo.     

SV mener at Palestina må anerkjennes som stat og at apartheidsystemet i Israel/Palestina må opphøre. De ulovlige bosettingene på Vestbredden må trekkes tilbake, okkupasjonen ta slutt og menneskerettene gjelde alle. Stopp krigen nå! Fritt Palestina!