Solidaritet med Gaza

Publisert av: Martin Grüner Larsen Publisert: 08. november 2023
Oppdatert: 21. november 2023
Lesetid: ca. 3 min

SV presser regjeringen og jobber for å få stoppet krigsforbrytelsene på Gaza.

Det brutale angrepet på Gaza er rystende og uakseptabel. Halvparten av boligene er ødelagt, og et barn blir drept hvert tiende minutt – det er ikke til å fatte. Som om ikke angrepet var nok nektes den innesperrede befolkningen tilgang på mat, vann, medisiner og strøm. Vår dypeste medfølelse går til befolkningen på Gaza, til nordmennene som er der, til palestinere i Norge som frykter for sine kjæres liv, og til gislene som fortsatt sitter fanget etter Hamas’ terrorangrep i Israel den 7. oktober.     

Angrepene har nå vart i over en måned, og Israel viser ingen tegn til å besinne seg. Verdenssamfunnet må sette makt bak kravene slik at Israel presses til å legge ned våpnene, og Norge bør nå ta initiativ til sanksjoner. SV etterlyser den samme handlekraften som regjeringen og resten av Europa viste da Russland invaderte Ukraina.    

SV fordømmer blokaden og vi fordømmer alle angrep på sivile på begge sider. Vi krever:    

Som utenrikspolitisk opposisjon på Stortinget har vi lagt press på den norske regjeringen ved å fremme forslag, stille spørsmål og utfordre i media. Vi har blant annet:     

Vi ser at det nytter å presse regjeringen. Norge stemte for resolusjonen om umiddelbar humanitær våpenhvile i FN, justisministeren har sagt at Norge vil stille med ressurser til den Internasjonale straffedomstolen om det blir nødvendig, og regjeringen har endelig erkjent at Israel bryter humanitærretten med den massive bombingen.   

Men dette er selvfølgelig ikke nok. Men Israel lytter ikke til signalene fra et stort flertall fra FNs medlemsland og internasjonale organisasjoner, det er på høy tid at verdenssamfunnet setter makt bak kravene slik at Israel presses til å legge ned våpnene.   

Vi må bidra med langt mer humanitær hjelp. Støre har selv sagt at Norge ikke kan ha doble standarder, men at folkeretten må gjelde alle. Da trengs det en langt større handlekraft enn det vi ser nå. Norge må ta initiativ til våpenembargo og økonomiske sanksjoner. SV etterlyser den samme handlekraften som regjeringen og resten av Europa viste da Russland invaderte Ukraina.     

Vi vil fortsette å legge press og utfordre den norske regjeringen inntil våpnene er lagt ned og den humanitære katastrofen er løst. Framover vil det være sentralt at Norge møter Israels folkerettsstridige krig med sanksjoner. Som en stor våpenprodusent bør Norge gå i spissen for en våpenembargo.    

SV mener at Palestina må anerkjennes som stat og at apartheidsystemet i Israel/Palestina må opphøre. De ulovlige bosettingene på Vestbredden må trekkes tilbake, okkupasjonen ta slutt og menneskerettene gjelde alle.   

SV stemte for forslagene om å anerkjenne Palestina som stat, ratifisering av apartheidkonvensjonen og forbud mot varer fra okkupert territorium som ble behandlet av Stortinget den 16. November. Dessverre var flere partier uvillige til å danne et flertall for disse forslagene. Vi stemte sekundært for forslaget som fikk flertall, med en anmodning til regjeringen om å være forberedt på å anerkjenne Palestina som stat når tiden er riktig. Det er et skritt i riktig retning, men det er ikke nok. Vi kommer til å fortsette å kjempe for en anerkjennelse av Palestina som stat og presse regjeringen til å se at tiden er inne nå!