Valgkampsekretær for Troms og Tromsø SV

Publisert av: Eli Ulvestad Publisert: 31. mars 2023
Oppdatert: 31. mars 2023
Lesetid: ca. 2 min
100 % stilling i perioden 15. mai til 1. oktober, med tilrettelegging for noe ferieavvikling i juni eller juli. Søknadsfrist 23. april.

SV har ledig et engasjement som valgkampsekretær med arbeidssted i Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

Valgkampsekretærens oppgaver er å bidra i det praktiske arbeidet med å gjennomføre kampanjen. Arbeidet går ut på å bistå partiets folke- og tillitsvalgte. Dette vil kunne innebære følgende oppgaver:  

Stillingen er organisatorisk, og innebærer ikke utadrettet arbeid som å skrive kronikker, uttale seg i media, holde appeller eller sitte i debatter. SV sentralt har arbeidsgiveransvaret for valgkampsekretæren, mens arbeidsledelse ligger hos lokallagsleder i Tromsø SV, Matias Hogne Kjerstad.

Om stillingen
Stillingen blir lønna i tråd med Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor, og etter SVs lokale lønnspolitikk. Lønnsspennet for stillingen er kr 431.436 – kr 591.511, med individuell fastsetting av lønn etter kompetanse og erfaring.

Det er fleksitid i stillingen og det må regnes med noe arbeid utenfor vanlig kontortid. Vi søker i utgangspunktet valgkampsekretær i 100 %-stilling for perioden fra omtrent midten av mai til noe etter valget, altså for perioden 15. mai til 1. oktober, men legger til rette for noe ferieavvikling i juni eller juli. 

Dersom den riktige søkeren ønsker et lavere stillingsomfang, kan dette avtales. Stillingen må være en heltidsstilling de siste fire ukene før valgkampen, altså i perioden fra 14. august 2023 til 11. september 2023. 

Kvalifikasjoner
Vi søker etter en strukturert og selvstendig medarbeider med gode samarbeidsevner, og med relevant formal- eller realkompetanse. Erfaring fra organisasjonsarbeid og personlig egnethet vil særlig tillegges vekt.

Formålet med stillingen er å bidra til at SV gjennomfører en god valgkamp i Tromsø og Troms. Den som tiltrer stillingen, må kunne tilslutte seg hovedtrekkene i SVs politiske prosjekt og programmer.

Arbeidssted
Arbeidssted er partikontoret i Tromsø, Strandskillet 3, 9008 Tromsø. Det vil være mulighet for å avtale hjemmekontor. 

Andre ansatte og heltidsfrikjøpte i fylkeslaget og lokallaget
Fylkeslaget har en ansatt distriktssekretær som har arbeidssted i Honningsvåg, som deles med Finnmark SV. Heltidsfrikjøpte folkevalgte bidrar også gjerne i valgkampen. I fylket og i lokallaget er omtrent totalt fem mennesker frikjøpt på heltid for å drive folkevalgtarbeid, mens omtrent ytterligere fem er frikjøpt på deltid. Stillingen er finansiert halvt og halvt mellom Tromsø SV og Troms SV.

Ansettelsesprosess
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med fylkesleder Parabaran Rajalingam på enten 90 76 80 76 eller troms@sv.no

Utlysningen er i første omgang intern blant SVs tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere, men del gjerne stillingen med noen du tenker kan være aktuell.

Søknad sendes inn senest i løpet av søndag 23. april 2023 til troms@sv.no